ZBIORY MAP – ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW ANALOGOWYCH

  1. Analogowe zbiory kartograficzne udostępniane są wyłącznie do celów dydaktycznych (prace magisterskie, prace dyplomowe, licencjackie i zaliczeniowe, ćwiczenia i wykłady) i naukowych realizowanych na   Wydziale  Nauk Geograficznych i Geologicznych  i Wydziale Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego.
  2. Do korzystania ze zbiorów map uprawnieni są pracownicy naukowi oraz wszyscy studenci studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych  w/w Wydziałów na podstawie legitymacji studenckiej i ważnego konta bibliotecznego :

– na miejscu w czytelni biblioteki,
– na zewnątrz w celu wykonania kopii,
– lub na czas wykonania pracy naukowej/dydaktycznej – tylko pracownicy naukowi.

  1. Mapy wydane przed 1945 rokiem (tzw. „pruskie”, „WIG-owskie”, w układzie Borowa Góra, atlasy i inne materiały archiwalne) udostępniane są wyłącznie na miejscu.
  2. Osoby z innych jednostek naukowych mogą korzystać ze zbiorów po uzyskaniu akceptacji kierownika Biblioteki Coll. Geographicum.
  3. Mapy i inne materiały kartograficzne należy zamawiać przynajmniej jeden dzień wcześniej – w pokoju P-08, telefonicznie: 618296314, 618296300 lub przez pocztę elektroniczną krawmap@amu.edu.pl.
  4. Zamawiając materiały kartograficzne należy dokładnie określić obszar badań (jego lokalizację, zasięg), rodzaj zamawianych map, skalę, ewentualnie numer, godło i nazwę arkusza. Należy również podać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz numer legitymacji studenckiej.
  5. Odbiór przygotowanych map następuje w pokoju P-08 lub bibliotece.
Skip to content