O BIBLIOTECE

Biblioteka Collegium Geographicum UAM jest biblioteką dwuwydziałową. Świadczy usługi dla czytelników Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG) oraz Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (WGSEiGP).

Biblioteka posiada księgozbiór liczący 122 011 woluminów i 1196 tytułów czasopism w tym 63 w ramach prenumeraty. Księgozbiór gromadzony jest zgodnie z profilami studiów i potrzebami pracowników naukowych wydziałów.  Zasób stanowi przede wszystkim literatura specjalistyczna  z zakresu geografii fizycznej, geologii, geografii ekonomicznej, planowania przestrzennego, turystyki i rekreacji, ochrony środowiska, kartografii i geodezji oraz podręczniki akademickie.

 W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Zbiory ustawione są w układzie działowym (książki) i alfabetycznym (czasopisma).  Katalog elektroniczny umożliwia wgląd w zasoby Biblioteki CG oraz innych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM (Biblioteka Uniwersytecka i biblioteki wszystkich wydziałów UAM). Czytelnicy mają możliwość korzystania z wielu baz danych oraz czasopism i książek w wersji elektronicznej http://lib.amu.edu.pl

Czytelnia liczy 67 miejsc i wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych również przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Część czytelni przeznaczona jest na przyjazną dla czytelnika strefę relaksu.

Biblioteka prowadzi wymianę z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą w zakresie wydawnictw WNGiG oraz WGSEiGP. Rezultatem tej współpracy jest wzbogacenie naszego księgozbioru w interesujące publikacje.

 Od 1 stycznia 2020 roku do Biblioteki CG włączona została Pracownia Archiwum Kartograficznego z bardzo dużym zasobem map topograficznych i tematycznych   w wersji analogowej i cyfrowej (szczegóły w zakładce: zbiory map).

 

Skip to content