PRACOWNICY

KIEROWNIK BIBLIOTEKI 

Justyna Sikorska
lic. Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
lic. Historii, specj. społeczno-ekonomiczna
Redaktor Bazy Wiedzy
justyna.sikorska@amu.edu.pl

tel. 61 829 62 97

PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

st. bibliotekarz mgr Paula Krajewska
Opracowanie i gromadzenie czasopism i książek, udostępnianie zbiorów

paula.krajewska@amu.edu.pl
tel. 61 829 62 98

st. bibliotekarz mgr Piotr Krawczyk
Opracowanie materiałów kartograficznych i udostępnianie zbiorów

krawmap@amu.edu.pl
tel. 61 829 63 14

Skip to content