Dostęp testowy do bazy Applied Science & Technology Source Ultimate oraz kolekcji czasopism

Dostęp testowy do bazy Applied Science & Technology Source Ultimate oraz kolekcji czasopism wydawnictw Duke University Press i Bentham Science Publishers

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1 kwietnia uruchomiła 60 dniowy dostęp testowy do bazy Applied Science & Technology Source Ultimate oraz kolekcji czasopism wydawnictw Duke University Press i Bentham Science Publishers.

Applied Science & Technology Source Ultimate to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych oraz informatyki. Zakres tematyczny bazy obejmuje informatykę oraz wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe, logistykę czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 1300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych (ponad 1100 aktywnych pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a ponad 900 czasopism dostępnych jest bez okresu karencji), monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Baza indeksuje ponad 4400 czasopism i publikacji specjalistycznych, w tym ponad 50000 pełnotekstowych artykułów z zakresu sztucznej inteligencji. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, czasopism popularno-naukowych, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.  

Kolekcja wydawcy Bentham Science Publishers obejmuje 170 czasopism naukowych i 1200 książek. Czasopisma Bentham Science są indeksowane we wszystkich głównych indeksach, w tym Web of Science, PubMed i Scopus, a wiele z nich posiada wskaźniki Impact Factor. W skład redakcji czasopism Bentham Science wchodzą wybitni naukowcy z całego świata, w tym laureaci Nagrody Nobla.

Duke University Press jest wydawnictwem uniwersyteckim non-profit, znanym z odważnych i postępowych treści humanistycznych oraz zaangażowania w poszerzanie granic nauki. Kolekcja e-Duke Journals to interdyscyplinarny zbiór 57 czasopism będący jednym z najbardziej prestiżowych, niezależnych zbiorów czasopism akademickich na świecie.

Test baz i kolekcji czasopism trwa do 31 maja i jest dostępny jest ze strony BUP:

https://lib.amu.edu.pl/bazy-testowane/

Skip to content